Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Бурхливий розвиток електронної промисловості вимагає підготовки великої кількості кваліфікованих фахівців у галузі електроніки. Сучасні тенденції розвитку електронної промисловості вимагають від фахівців знань не лише в області електроніки, а й, все частіше, додаткових дисциплін, наприклад програмування.

Кафедра радіоелектроніки заснована у 1961 році й за час свого існування колективом кафедри було підготовлено понад 2000 фахівців.

Випускниками кафедри радіоелектроніки захищено: 18 докторських і 62 кандидатських дисертацій.

Сьогодні кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Освітні програми:

Наші випускники працюють у провідних закладах України й світу. Широкий спектр підприємств включає підприємства електронного приладобудування, аерокосмічної галузі, мобільного зв’язку, IT-індустрії, дослідницькі інститути та лабораторії, вищі навчальні заклади країн світу.

Співробітники кафедри РЕ підвищували свою кваліфікацію в провідних наукових лабораторіях і навчальних закладах інших країн. Вони постійно беруть участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, підтримують наукові зв'язки з багатьма відомими науковими установами, беруть участь у спільних проектах і дослідженнях, отримують гранти, керують держбюджетними та господарськими науковими проектами